Suplementy diety w Unii Europejskiej ( prawo )

Suplementy diety wprawdzie nie są zaliczane do leków, jednak ze względu na przypisywane im właściwości prozdrowotne podlegają nieustannej kontroli, a ich producenci muszą postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Specjalne przepisy w sprawie suplementów diety wprowadziła Unia Europejska.

Komisja Europejska wydała nawet rozporządzenie, zgodnie z którym suplementy diety muszą być opatrzone odpowiednimi oświadczeniami, wyjaśniającymi ich wpływ na organizm. Wydanie tego rozporządzenia związane z było z dużą popularnością suplementów diety, po które sięga znaczna część społeczeństwa krajów członkowskich Unii Europejskich. Komisja miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom stosującym tego typu preparaty. Wprowadzenie odpowiednich przepisów było konieczne, ze względu na nieuczciwe zachowania niektórych producentów. Producenci tego typu preparatów diety mają także obowiązek umieszczenia na opakowaniu określenia „suplement diet”, jak również wskazania zalecanej porcji spożycia oraz umieszczenie ostrzeżeń, związanych z przekroczeniem maksymalnej dopuszczalnej dawki suplementu. Szczegółowe decyzje w sprawie suplementów diety Unia Europejska pozostawiła państwom członkowskim, zwracając jednak uwagę na konieczność poważnego traktowania tego tematu.

W Polsce przestrzegane są przepisy wydane przez Komisję Europejską. Ponadto wprowadzone zostały przepisy krajowe, dotyczące między innymi znakowania suplementów diety. Nadzór nad nimi przekazano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.